ایـــتـــا
واتساپ
.
اینماد
انتخاب هدیه
هدیه

شما میتوانید از طریق صفحه تماس با ما یا تلفن پشتیبانی درخواست خود را ثبت نمایید.

آسیب‏‏ یا ایراد فیزیکی باید حداکثر طی 24 ساعت پس از دریافت کالا، به خدمات پس از فروش اصفهان ست از طریق صفحه تماس با ما یا تلفن به ما اطلاع داده شود.

 محصول را در بسته بندی و شرایط اولیه قرار داده و ارسال نمایید.

آسیب‏‏ دیدگی باید حداکثر طی 24 ساعت پس از

دریافت کالا، به خدمات پس از فروش اصفهان ست اطلاع داده دهید.

انصراف از خرید و درخواست مرجوعی فقط در صورت آسیب دیدگی کالا در حمل و نقل مورد تایید است.

کارشناسان خدمات پس از فروش اصفهان ست ایرادات مطرح شده را بررسی میکنند.

علت مرجوعی کالا توسط کارشناسان بررسی و مطابق با شرایط و قوانین تایید یا رد می شود.

پس از بررسی موارد مطرح شده در صورت تایید ایراد کالا ، وجه به حساب شما مرجوع میشود و در صورت عدم تایید و تمایل شما کالا به شما باز خواهد گشت.

بله ، در صورتی که آسیب در لحظه قابل مشاهده باشد، شما میتوانید کالا را تحویل نگیرید.